2009-07-06

Nr. 27. Bolivijos skautai

Pirmas susitikimas su Bolivijos skautais jau seniaaaaai buvo. Balandžio pradžioje. Buvau vienoje sueigoje. Paskui turėjau važuoti į jų stovyklą, bet taip ir neišvažiavau, nes išvažiavau kažkur kitur…

Antras susitikimas buvo birželio 27 d. kai šeštadinio popietę buvau visiškai laisva ir niekur neišvažiavusi sugalvojau eiti ieškoti skautų į centrinę jų būstinę. Pakeliui bevažiuodama pamačiau vieną vaikiną su skautiška uniform ir užkalbinau. Jis pasiūlė supažindinti mane su savo vienetu. Aš ir sutikau. Tą dieną iki centrinės būstinės taip ir nebenuvažiavau. Kažkada seniai seniai jau buvau centrinėj būstinėj, bet tada viskas buvo uždaryta. Matyt ne laiku pataikiau, kai nieko nebuvo. Šįkart dalyvavau kitoje kito vieneto sueigoje nei balandžio mėnesį. Pas anuos negrįžau, nes kadangi dingau kaip į vandenį, tai gėda pas juo bebuvo ir grįžti. Tą patį šeštadienį man pasiūlė važiuoti į skautų stovyklą ateinatį trečiadienį. Aš ir sutikau. Kaip tik tą savaitę turėjau atsotogas.
Taigi taip ir atsitiko, kad liepos 1-3 dienomis dalyvavau skautų grupės “Aleman” (lietuviškai būtų “Vokietis”) žiemos stovykloje.

Šiaip skautus Bolivijoj lengva rasti. Čia yra tik viena skautiška organizacija. Turi savo šiaip sau veikiantį tinklapį internete. Visų vienetų skautai renkasi šeštadieniais po pietų dažniausiai mokyklų teritorijose. Aš kadangi šeštadieniais dažniausiai būnu užsiėmus arba išvykus, tai net pusės metų prireikė, kad rimtai susipažinčiau su Bolivijos skautais. Cochabamboj iš viso yra apie 2000 skautų, kitaip tariant apie 25 skautų vienetus.
Pagrindinis skautų vienetas yra grupė, kurią sudaro:
• Vilkiukų gauja (8-12 metų)
• Tyrinėtojų būrys (12-14 metų)
• Pionierių būrys (14-17 metų)
• Roverių klanas (17-21 metų)
• Vadai (21 ir daugiau metų)

Grupėje “Aleman” iš viso yra apie 100 skautų. Tai viena iš didesnių grupių CBBA. Kur buvau sueigoje balandžio mėnesį buvau seniausioje CBBA grupėje “Incas” (lietuviškai būtų “Inkai”). Panašaus dydžio, gal šiek tiek mažesnė. Grupėje kurioje aš buvau kaip bebūtų keista ir reta, turi stiprias roverių ir vadų šakas. O tai praktiškai pagrindinis kriterijus sėkmingai grupės veiklai. Stovykloje buvo apie 50 vaikų (nuo vilkiukų iki pionierių).

Per daug nesismulkinsiu, nes įtariu kad ne visiems įdomu skaityti apie skautiškus nuotykius, palapines, laužus ir t.t. Kitą kartą skautams atskirai paruošiu straipsniuką ir apie viską plačiau papasakosiu.

NUOTRAUKOS ČIA / FOTOS AQUÍ / PHOTOS HERE

Komentarų nėra: