2009-08-17

Nr. 32. Kasmetinis 13 km. „piligriminis žygis”

Kodėl paskutiniai du žodžiai kabutėse? Žodyne rastos žodžių reikšmės:

Piligrimas (lot. peregrinus – svetys, užsienietis) – asmuo, išsiruošęs į piligriminę kelionę, norėdamas aplankyti kokią nors šventą vietą. Paskata piligriminei kelionei gali būti siekis gauti nuodėmių atleidimą, įžado vykdymas, viltis, kad tam tikroje vietoje bus išklausytos maldos, pagyta nuo ligos. Tikslas yra tam tikra šventa laikoma vieta, pvz., bažnyčia.
Piligriminė kelionė (lot. peregrinatio religiosa – tradicinis keliavimas, siekiant aplankyti piligrimų pamėgtas vietas, turinčias religinę reikšmę). Islamo religijoje – Hadžas arba ciaretas. Simboline prasme tokia kelionė yra iniciacija arba atsidavimo ženklas. Ji siekia senovės laikus, kai buvo tikima antgamtine tam tikrų vietų galia. Islame tokia vieta – Meka, pranašo gimtoji vieta. Induizme – Benares prie Gango. Budistams ir krikščionims – paskutinės Gautamos Budos ar Jėzaus aplankytos vietos.

Todėl ir kabutėse, nes mano minėtame tradiciniame žygyje vienintelė išpildyta piligriminio žygio sąlyga – atvykstama į šventovę – Quillacollo bažnyčią. Tačiau pats žygis priminė – išsipusčiusių mokyklinukų žygį. Pakeliui įvairių maisto ir ne tik produktų reklama, šokių muzika, cirko pasirodymai, valgiai ir gėrimai (bent jau alkoholio nepardavinėjo, bet girtų vis tiek netrūko) kas pora šimtų metrų ir kiti nesiderinantys piligriminiam žygiui dalykai.Pakeliui buvo ir maldai skirtos vietos, kur jaunimas iš įvairių parapijų giedojo, šlovino ar kitaip kvietė maldai žmones. Bet nemačiau beveik nei vieno susidomėjusio jų veiklą. Ir apskritai abejoju ar kam nors tai rūpėjo. Iš tiesų.... keista tradicija. Ir sako kad pastaraisiais metais jau yra mažiau žmonių, nes anksčiau tai išvis vien girti ir vien tik fiesta. Sako, kad dabar jau apmažėjo, na bet ką aš žinau...


Mano kompanija su kuria pradėjau žygį:


Su kuria baigiau...


Eina jaunimas....


Atėję į aikštę visi ilsisi:
Virgen de Urcupiña - dėl jos šis žygis


Komentarų nėra: