2009-01-26

Nr. 7. Pokyčiai Bolivijoje…

Na, jau turbūt visi atsimenate – kas yra Bolivijos prezidentas? ;)

Evo Morales (Juan Evo Morales Ayma; g. 1959 m. spalio 26 d. Orinokoje) – dabartinis Bolivijos prezidentas, pirmasis indėnas, tapęs valstybės vadovu nuo pat konkistos laikų. Pareigas eina nuo 2006 m. sausio 22 d. Socialistinio judėjimo (Movimiento al Socialismo) lyderis. Vykdo socialistinę, antikapitalistinę, antiamerikanistinę politiką. Venesuelos prezidento Chaves „pasekėjas“.


Atėjęs į valdžią inicijavo naujos konstitucijos parengimą. Šiaip šalyje yra labai aiškus pasiskirstymas pagal ekonomikos lygį. Turtingesni ir labiau išsilavinę žmonės – palaiko NE, o žmonės iš provincijos – TAIP. Kadangi prezidentas yra kilęs iš „kaimo“, pats yra indėnų kilmės, todėl daugelis žmonių jį palaiko vien dėl to kas jis toks yra, o ne dėl jo vykdomos politikos ir priimamų sprendimų. Daugelis žmonių iš provincijos net neskaitė naujosios konstitucijos, bet balsuos UŽ nes jiems taip sakė, kad reikia balsuoti. Taigi nors ir diskusija yra gana plati, mano aplinkoj kol kas yra tik du žmonės UŽ, visi kiti mano pažįstami yra griežtai NE. Taigi netgi prieš rinkimus galima pasakyti, kurie regionai balsuos NE: Santa Cruz, Beni, Pando, Chiquisaca. Per pusę TAIP/NE: La Paz, Cochabamba ir kiti didesni miestai. TAIP: Potosi, Oruro ir visos provincijos gyvenvietės.

Pagrindiniai naujosios konstitucijos punktai:
- Pokyčiai švietimo sistemoje: valstybinės ideologijos mokymas privačiose, valstybinėse ir kitose m-klose. T.y. ne tik vienodų mokymo programų įvedimas, tačiau valstybinės propagandos, ideologijos skelbimas, manipuliavimas žmonėmis.
- Ankstesnėje konstitucijoje pagr. religija buvo nurodytas Romos katalikų tikėjimas. Naujojoje konstitucijoje nieko apie religiją nekalbama. Reklaminiai šūkiai kviečia – „Išsirink savo Dievą.“
- Ateityje konstitucijos straipsnius bus galima keisti vyriausybės pritarimu be referendumo. Tai reiškia: „pasikeisk konstituciją kaip tau patogiau“ – čia ironija, jei ką ;)
- Privati nuosavybė gali būti nacionalizuojama jei nevykdo socialinės funkcijos. Kitaip tariant: turi žmogus trijų aukštų namą, bet vieno aukšo nenaudoja. Tuomet valdžios atstovai gali ateiti ir sakyti, aha, šis plotas yra laisvas, vadinasi tau nereikalingas, ir atkels gyventi šeimą, kuri neturi pastogės. Tas pats ir su žemės nuosavybe. Žemė yra bendruomenės, o ne privačių asmenų. Taigi savo turimo žemės ploto nebegalėsi įkeisti bankui, skolinti, nuomoti, parduoti. Tiesiog ją „turėsi“. - Kitaip tariant, nebebus latifundijų – didelių paveldimų žemės plotų. Pvz. jei savo turimos žemės nedirbi, ją nacionalizuos ir pan.
- Moterims garantuojamos lygios teisės. Pvz. politikoje galės dalyvauti kada, kur, kiek norės ir pan. Bent jau teoriškai.
- Ryški kova prieš korupciją.
- Socialinė ekonomika įtraukia „iškritusius“ sekorius.
- Gamtinių išteklių nacionalizavimas, t.y. perėmimas iš užsienio kapitalo.
- Valstybė yra skaidoma į du polius: rytai ir vakarai, turtingi ir vargšai, gyvenantys kalnuose ir žemumose... Bolivija seniai turi šią problema, bet ji niekada nebuvo tokia aštrik kaip atėjus dabartiniam prezidentui į valdžią.

Klausimas jums, laisvi Lietuvos piliečiai – ar jums visi šitie pokyčiai ir lozungai nieko neprimena? ;) Taip taip, teisingai. Čia kuriams socializmas per komunizmą. Tačiau blogoji šios ideologijos pusė – tuo pačiu metu diegiamas totalitarizmas.
Kodėl pradžioj užsiminiau apie Evo Morales draugystę su Chaves? Ogi todėl, kad jie abu labai draugiškai kovoja prieš JAV, palaiko ekonominius ryšius, panaši totalitarizmo link nukreipta ideologija ir pan.
Na gerai, tie kurie eina UŽ – garsiai šaukia „Mes už pokyčius!”. Mano tarpe yra net du išsilavinę protingi žmonės, kurie palaiko Evo Morales vyriausybės inicijuotą konstitucijos keitimą. Jų argumentai tokie: nors pokyčiai ir skausmingi, galbūt ne visi pasirinkti būdai yra teisingi, tačiau pokyčiai valstybėje yra mirtinai reikalingi. Tai va. Tokios tokelės. Einam toliau.

TAIP naująjai konstitucijai...
Visas šias dvi savaites visur pilna propagandos iš valdžios, kuri visus skatina, ragina, motyvuoja, kviečia, liepia ir kt. būdais remti naująją konstituciją, kad balsuotų UŽ. Ketvirtadienį (sausio 22 d.) buvo paskutinė agitacijų diena. Tądien buvo baigiamasis “susirinkimas” visų žmonių, kurie palaiko naujos konstitucijos idėją. Net ir prezidentas buvo atvažiavęs. Visą dieną žmonės marširavo gatvėmis, su vėliavom ir plakatais raginančiais balsuoti už naująją konstituciją Buvo daug kamščių gatvėse, nes visi šniūrais ėjo gatvėmis vienas po kito į susitikimo vietą. Tiesa, daugelis šių žmonių yra atvežta iš kalnų, iš mažų gyvenviečių apylinkėse, jiems sumokėta, kad dalyvautų. Vat tau ir demokratija.NE naująjai konstitucijai...Tik paskutinias dvi dienas pradėjau matyti, kad yra žmonių, kurie garsiai pasisako NE naująjai konstitucijai. Nes visi bandymai sakyti ne, baigdavosi susidūrimais su policija, muštynėmis tarp abiejų pusių. Ir apskritai kiekvienas garsiai pasisakęs, turėjo būti atsargus, nes nežinia kas gali atsitikti jo namams, šeimos nariams ar jam pačiam. Jau net nesigilinant ir neieškant įrodymų dėl valdžios trukdymo, matėsi, kad žmonės laikosi atsargiai. Na paskutinę diena, tą pati ketvirtadienį, kai žmonės šniūrais traukė į palaikančių konstituciją vietą, kiti rinkosi Kolumbo aikštėje, kur yra konstitucijos priešininkų būstinė. Šis susibūrimas buvo ramus, turint omeny tai, kad nebuvo nei muštynių nei jokių kitų susidūrimų. Bet mano akimis žiūrint žmonių buvo pakankamai mažai. Aiškų balsuojančiu NE yra daug daugiau, bet čia atėjo mažai.

Kolumbo aikštėje susirinkusieji šaukia, kad mes nenorim naujos konstitucijos.

REFERENDUMAS
Vienu žodžiu – sausio 25 d. visa Bolivija vaikšto pėškom, negalima naudotis mašinomis ar jokia kita transporto priemone!!!!!!!!!! Viešasis transportas irgi nekursuoja, aerouostas uždarytas, autobusų stotis uždaryta ir t.t. Aš esu šiaurinėj miesto daly ir tupėjau visą dieną namie. Gatvės tuščios, mašinų nėra, tik žmonės vaikšto. Keistas jausmas. Bet man patinka ;) Beje, nuo ketvirtadienio iki sekmadienio – negalimi jokie didesni susibūrimai, t.y. diskotekos uždarytos, barai neveikia, alkoholis neparduodamas 48 val iki referendumo ir 12 val. po referedumo, mitingai neorganizuojami ir išvis tyla ir ramybė visoje šalyje.

Pagrindinė informacija:
• balsavimo laikas 8.00-16.00
• referendumas skelbiamas dėl dviejų dalyku: TAIP/NE naujajai konstitucijai, turimos žemės apimtis: 5 ar 10 tūkstančių hektarų žmogui.
• balsuoti privalo kiekvienas balsavimo teisę turintis žmogus (nuo 18 metų), jei ne – bauda.
• kiekviena turi laikytis referendumo įstatymo: nevartoti alkoholio, neorganizuoti susibūrimų, nesinaudoti mašinomis….
• oficialus rezulatų paskelbimas – po 20 dienų

Balsavimo procesas:
• visi balsuoja savo apylinkėje, kuri yra vienoje iš mokyklų. Prie kiekvienos klasės stovi stalas, prie stalo po 6 žmones, kurie burtų keliu atrinkti iš apylinkės gyventojų. Kiekvienas pakviestasis dirbti būtinai turi ateititi, nes kitaip jiems bus skiriamos baudos.

• ateina žmogus,
• parodo dokumentą,
• pasirašo,
• pasiima balsavimo lapą,
• eina į klasę,
• prabalsuoja,
• išeina iš klasės,
• įmeta biuletenį į urną - kartoninę dėžę permatomu šonu ir apklijuota izoliacija.

• įmerkia rodomąjį pirštą į mėliną skystį (panašus kaip rašalas) – tai reiškia, kad tas žmogus negalės ateiti antrą kartą prabalsuoti kita pavarde ar už kitą žmogų. Tiesą saknat gerai patrynus su muilu, visai neblogai nusiplauna tie dažai.

• Gauna kortelę, kad prabalsavo. Ją reikia visą ateinantį mėnesį nešiotis su savimi. Bet kada gali prieiti policininkas ir paprašyti parodyti. Jei kortelės neturėsi – tai reiškia, kad nebalsavai per referendumą ir mokėsi baudą. Balsavimas Bolivijoj yra visiems privalomas. Štai kur demokratija ir pasirinkimo laisvė! Čia ironiškai, jeigu ką ;)

Balsų skaičiavimas:
Balsų skaičiavimas yra viešas procesas! O čia tai skaidrumas ;) Kitaip tariant, visi žino kad ketvirtą valandą baigiasi rinkimai – nors iš tikrųjų jei būtų eilė, tai leistų balsuoti iki tiek, kol baigis eilė, kad visi galėtų prabalsuoti. Šiaip visą dieną per radiją žmones ragino nepalikti šio darbo paskutinei minutei, kad nesusidarytų eilės. Taigi. Prie kiekieno stalo sakiau, kad dirba 6 žmonės. Jie patys skaičiuoja balsus toje pačioje klasėje prie kurios stovėjo. Atplėšia kartoninės dėžės izoliaciją, iškrato visus balsus. Sutikrina ar atitinka skaičius pagal parašus sąraše.Kiekvienam sąraše priskirta apie 300 rinkėjų. Kiekvienas, kuriam įdomu, gali ateiti ir toj pačioj klasėj stebėti kaip skaičiuojami balsai. Vienas garsiai skaito už ką prabalsuota, kitas ant lentos deda brūkšniukus už kiekvieną balsą, trečias taip pat brūkšniuoja apskaitos lape, ketvirtas delioja į krūveles balsus, penktas stebi iš šono, o dar vienas irgi šmirinėja aplinkui. Padeda lanstyti ar šiaip nieko neveikia. Tuo tarpu žmonės atina ir išeina iš klasės kada kas sugalvoja. Aš tuo matu fotografavau. Nikes nieko man nesakė. Tai va. Referendumas Bolivijoj.

Rezultatai:
Mūsų apylinkėje visose klasės be išimties laimėjo NE konstitucijai ir 5 tūkstančiai hektrarų žemės nuosavybės.

Per vakaro žinias pranešė, kad pirminiais duomenimis 39% - TAIP, 61% - NE. Oficiliūs referendum rezultati bus paskelbti po 20 dienų. Kaip ir prognozuota visuose didžiuosiuos miestuose dauguma balsavo NE. Štai jums rinkimai Bolivijoje: kartoninės dėžės, rašaluoti pirštai, pėškomobilio propagvimas, baudos už pilietinių teisių nevykdyma ir t.t.....

P.S.1. Info Lietuvoje: http://www.lrt.lt/news.php?strid=5043&id=5116691
P.S. 2. Mas informacion a los españoles o a los quien entiende el castellano ;) http://www.lostiempos.com/noticias/25-01-09/25_01_09_nac2.php

Komentarų nėra: